Thớt tre kháng khuẩn. Kích thước 22 x 32 x 2 cm

Danh mục: Từ khóa: